PENSIOENACTUALITEITEN 2013

pensioen actualiteiten

Redactie: Hans Breuker en Emilie Schols

M.m.v.: Leo Blom en Natasja Winter

Met voorwoord van Willem Vermeend

Beschrijving:

Jaarboekje over pensioenen. Nu de levensverwachting alsmaar toeneemt, is het onderwerp ‘pensioen’ alleen maar belangrijker geworden. De crisis heeft voorts duidelijk gemaakt dat ons huidige systeem niet langer betaalbaar is. Met het Pensioenakkoord van 2010 is een nieuwe weg ingeslagen, maar de discussies daarover zijn zeker nog niet uitgewoed. Voor de auteurs van dit boekje was dat een reden om de laatste stand van zaken op diverse actuele onderwerpen kort en bondig op een rij te zetten. Het boekje is geschreven voor iedereen die regelmatig te maken heeft met de ingewikkelde pensioenmaterie, zoals bestuurders en toezichthouders van pensioenfondsen, leden van deelnemersraden en verantwoordingsorganen, HR-professionals, vakbonden, verzekeraars, tussenpersonen enzovoort. Verschijnt jaarlijks in geheel bijgewerkte editie.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • wijzigingen in de AOW
  • wijzigingen in het fiscaal kader
  • nominaal versus reëel pensioencontract
  • de wijziging van een pensioenregeling
  • governance, bestuursmodellen
  • nieuwe uitvoerders
  • liquidatie van een pensioenfonds
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • actuele rechtspraak
  • toepassing fiscale wet- en regelgeving

Klik hier voor de inhoudsopgave

Klik hier voor het voorwoord door Willem Vermeend

ISBN: 978-90-820160-0-0

UITVERKOCHT

CONTACT

Nieuwe Gracht 49 
2011 ND Haarlem 

T +31 (0)6-51 68 73 34

info@tb-uitgevers.nl