PENSIOENACTUALITEITEN 2014

De voorbereidingen voor PensioenActualiteiten 2014 zijn in volle gang!


PensioenActualiteiten 2014

 

Eind januari 2014 zal bij Thomas & Brinkman Uitgevers een gloednieuwe editie van het jaarboekje PensioenActualiteiten verschijnen. Het succes en de vele positieve reacties op de editie 2013 geven ons het volste vertrouwen dat wij met deze uitgave voorzien in een duideljke informatiebehoefte van iedereen die met pensioenen te maken heeft en op de hoogte wil zijn en blijven van actuele thema's op dit terrein.

In de editie 2014 wordt uiteraard uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen rond de nieuwe Pensioenwet. Verder is er aandacht voor onder meer communicatie, verslaglegging, governance, wijzigingen binnen het fiscaal kader en het convenant in en uitlooprisico bij AOV. Ook wordt er een opsomming gegeven van actuele jurisprudentie en wet en regelgeving.

PensioenActualiteiten 2014 zal opnieuw heel scherp geprijsd zijn. Bovendien is het mogelijk (indien bestelling plaatsvindt voor eind 2013) om bij een afname vanaf enkele tientallen exemplaren uw editie te voorzien van een eigen logo. Voor meer informatie hierover belt u met Thomas & Brinkman Uitgevers op 020-5306380.