HOGE RAAD 31 JANUARI 2014 (ECLI:N::HR:2014:215)


De rechtsvraag

Hoe moet het in hoofdzaak-criterium worden uitgelegd in een onderneming waar research en development een belangrijke bedrijfsactiviteit is?

 

De uitspraak

Adimec is een onderneming die zich richt op het ontwikkelen, vervaardigen en/of assembleren van high tech camera’s voor industriële en medische doeleinden. De Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) meent dat de onderneming onder de werkingssfeer van het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds valt omdat de onderneming zich in hoofdzaak bezig houdt met het vervaardigen en assembleren van metalen apparaten.  Adimec bestrijdt dit en meent dat het zwaartepunt van de onderneming bij research en development  (R & D) ligt. Adimec is van oordeel dat R & D niet dienstbaar is aan de acitiviteiten van metaalbewerking, doch dat eerder het tegenovergestelde het geval is.

Het Hof is van oordeel dat R & D weliswaar een onlosmakelijk deel is van het productieproces, doch niet ten dienste staat van de eindassemblage. Zowel R & D als de eindassemblage moeten als zelfstandig en nevengeschikt onderdeel gezien worden in het productieproces. Voor de bepaling of de onderneming in hoofdzaak onder de werkingssfeer valt moet derhalve worden beoordeeld of 50% of meer van de werkzaamheden (inclusief overhead) is toe te rekenen aan de eindassemblage. Het Hof meent dat dit niet het geval is. Ook de Hoge Raad is van oordeel dat R&D een afzonderlijke en belangrijke bedrijfsactiviteit is en dat uitsluitend de eindassemblage aangemerkt kan worden als metaalbewerking. Deze eindassemblage is, aldus de Hoge Raad slechts een ondergeschikt onderdeel van de activiteiten.    

 

Conclusie

De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor de praktijk. Adimec is een jonge onderneming, doch er zijn tal van bedrijven die van oorsprong een indrustrieel karakter hadden maar waarbij inmiddels het zwaartepunt van productie is verlegd naar research en development. Dat biedt dus mogelijkheden om onder de verplichtstelling uit te komen.