Thomas & Brinkman Uitgevers
Singelweide 158
1967 HD Heemskerk Nederland
52.496020 4.691960

Pensioen Actualiteiten 2021

(Pensioenakkoord 2020 – feiten en meningen)

Pensioen Actualiteiten 2021

Redactie: Hans Breuker en Emilie Schols.

M.m.v.:
Derya Akbiyik-Gunaydin, Dick Boeyen, Mathijs Bouman, Mark Boumans, Jorn de Bruin, Roland de Greef, Herman Kappelle,Marjan Krol, Sijbren Kuiper, Erik Lutjens, Hans van Meerten, Nicolette Opdam, Pieter van Rijsbergen, Sanne Vlastuin en Natasja Winter.

Beschrijving:

Alweer de 9e editie van het jaarboekje PensioenActualiteiten. U wordt door gerenommeerde auteurs bijgepraat over de relevante aspecten uit het pensioenakkoord en de transitie naar het nieuwe stelsel. Redacteuren Emilie Schols en Hans Breuker hebben per hoofdstuk kort de kern beschreven. Vervolgens is aan verschillende auteurs gevraagd om het onderwerp verder te verdiepen en/of van commentaar te voorzien.

Aan de orde komen:

 • Het nieuwe pensioencontract
 • Meer toegankelijke verbeterde premieregeling
 • De solidariteitsreserve
 • Transitiecommissie
 • Fiscale regels in het nieuwe pensioenstelsel
 • Invaren
 • Medezeggenschap en het ontbreken van individueel bezwaarrecht bij invaren
 • Is de verplichtstelling nog houdbaar?
 • Rechtstreeks verzekerde regelingen: weer de dupe van eenzijdige benadering wetgever vanuit pensioenfondsoptiek
 • Het nieuwe pensioenstelsel: kunnen we het deelnemers uitleggen?
 • Nabestaandenpensioen: mooi, maar waar ligt de rekening?
 • Het pensioenakkoord en ‘bedrag ineens’
 • Pensioenexperimenten voor zelfstandigen
 • Uitstellen van korting

Prijs (ex. BTW): € 20,50

Bestel uw exemplaar van PensioenActualiteiten 2021 (Pensioenakkoord 2020 – feiten en meningen) nu!

Klik hier voor de inhoudsopgave

Bestel