Bestel ook PensioenActualiteiten 2022

Thomas & Brinkman Uitgevers
Singelweide 158
1967 HD Heemskerk Nederland
52.496020 4.691960

Een fiscaal-vriendelijke persoonlijke spaarregeling voor de transitiefase van arbeid naar pensioen

Redactie: mr. drs. E.H.M. Janssen.

Samenvatting:

Een harde grens tussen de arbeidsfase en pensioenfase bestaat niet (meer). Door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wettelijke aanpassingen ontstaat er een steeds ruimere transitiefase van arbeid naar pensioen. Elianne Janssen heeft een voorstel uitgewerkt voor een nieuwe fiscaal-vriendelijke spaarregeling die deze transitiefase van arbeid naar pensioen van een werkende vanuit financieel perspectief faciliteert. Hiertoe heeft zij onderzoek verricht aan de Universiteit Maastricht naar bestaande en afgeschafte fiscale maatregelen die de transitiefase raken. Tevens heeft zij inzichten uit de gedragseconomie gebruikt in haar voorstel. De nieuwe spaarregeling moet volgens haar worden geïncorporeerd als spaarmodule in de belastingaangifte. Op dat moment weet iemand immers hoeveel hij/zij aan inkomen heeft genoten en wordt iemand jaarlijks gedwongen vóór de uiterste aangiftedatum een spaarbeslissing te maken. Voordeel van een dergelijke oplossing is bovendien dat beleidsmakers keuzearchitectuur kunnen toepassen waar een werkende mee wordt geconfronteerd.

Prijs (ex. BTW): € 52,50

Bestel uw exemplaar nu!

Klik hier voor de inhoudsopgave

Bestel